Kinner-Kampus Nasorg

Kinner Kampus is ‘n naskoolsentrum wat leerders vanaf Graad 1 tot Graad 7 versorg. Kinner kampus naskoolsentrum beskik oor goed opgeleide personeel en moderne fasiliteite. ‘n Kindervriendelike, liefdevolle omgewing word vir alle leerders gestel!! Die belange van alle kinders kom eerste!!

Tye

Skoolterme: 12:00 pm – 17:30 pm
Skool vakansie: 7:30 am – 17:30 pm
Kinner Kampus sal gesluit wees op publike vakansie dae.
Kinner Kampus sal gesluit wees vir twee weke (2) gedurende Kersfees en Nuwejaar.
Skool programme word gevolg gedurende skool vakansies.

Etes

Die spyskaart is deur 'n dieetkundige opgestel.

Gedurende skoolvakansies kry kinders pap vir ontbyt, verversings en 'n gebalanseerde middagete.

Vervoer

Vervoer is beskikbaar vanaf:
Eikestad Laer
Rhenish Primary
Stellenbosch Laer
AF Louw Laer

Kinders word van die ACVV perseel na naskoolaktiwiteite vervoer by die bogenoemde skole. Die vervoer na naskoolaktiwiteite stop om 16:30.

Buite-muurse Aktiwiteite

Leerders word slegs na buite muurse aktiwiteite vervoer wat deur die skool self aangebied word. Die laaste leerders word 16:30 afgelaai.

Huiswerk

Huiswerk word onder toesig gedoen.
Dit is die verantwoordelikheid van ouers om te sorg dat huiswerk voltooi word.

Rekenaars

Rekenaars met internet toegang is beskikbaar vir skooltake onder toesig.

Personeel

Hoof
Assistente
Kok
Busdrywers
Tuinier

Kontak

Hoof: Karin van der Riet
Telefoon 021 883 2957
Fax: 021 887 4774
E-pos: karin@acvvstell.org.za